top of page

The Dad World Group

Public·18 members

Osnovi Ekonomije Knjiga Za Prvi Razred Pdf 14


Osnovi ekonomije knjiga za prvi razred pdf 14
Osnovi ekonomije je predmet koji se izučava u prvom razredu srednjih ekonomskih škola u Srbiji. Cilj ovog predmeta je da učenici steknu osnovna znanja o ekonomskim pojavama i procesima, kao i o načinu funkcionisanja tržišta i tržišne privrede. U ovom članku ćemo predstaviti neke od knjiga koje su dostupne u pdf formatu za učenje ovog predmeta.


OSNOVI EKONOMIJE za 1. razred ekonomske škole
Ova knjiga je napisana prema nastavnom programu za predmet Osnovi ekonomije, za prvi razred ekonomske škole. Knjiga sadrži četiri nastavne celine, koje obrađuju nastanak i razvoj ekonomskih nauka, proces društvene proizvodnje, osnovne pojmove koji se odnose na društvenu proizvodnju i faktore koji određuju njen obim i strukturu, i robnu proizvodnju i njene zakonitosti. Knjiga je opremljena grafičkim prikazima, ilustracijama, primerima i zadacima za proveru znanja. Knjiga je dostupna na sajtu Zavoda za udžbenike [ovde].


Download File: https://urlcod.com/2w44tO


Osnovi ekonomije SKRIPTE EKOF 2020/21
Ova skripta je namenjena studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu koji polažu ispit iz predmeta Osnovi ekonomije. Skripta sadrži teoriju i vežbe sa detaljnim objašnjenjima za prvi kolokvijum i ispit, koji obuhvataju poglavlja od 1 do 11. Skripta pokriva teme kao što su tržište, ponuda i tražnja, elastičnost, potrošačko ponašanje, proizvodnja i troškovi, savršena konkurencija, monopol, oligopol i monopolistička konkurencija. Skripta takođe sadrži rešene rokove iz prethodnih godina i primere zadataka. Skripta je dostupna na sajtu Skripte Ekof [ovde].


1. razred - Ekonomske škole - Srednja škola - Udžbenici
Ovo je internet trgovina Školske knjige d.d., gde možete pronaći udžbenike za prvi razred srednjih ekonomskih škola u Hrvatskoj. Ovde možete kupiti udžbenike iz različitih predmeta, kao što su Osnove ekonomije 1, Engleski jezik 1-4, Francuski jezik 1-4, Računovodstvo 1, Poslovna ekonomija 1 i druge. Udžbenici su prilagođeni nastavnom programu i sadrže dodatne digitalne sadržaje za lakše učenje. Internet trgovina Školske knjige d.d. je dostupna [ovde].
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page