top of page

The Dad World Group

Public·18 members

Opel Vectra C Instrukcja Obslugi Radia Pl
Opel Vectra C Instrukcja Obslugi Radia Pl


Opel Vectra C Instrukcja Obslugi Radia Pl
Opel Vectra C jest samochodem osobowym klasy średniej, produkowanym przez niemiecką markę Opel w latach 2002-2008. Jest to trzecia generacja modelu Vectra, która zastąpiła poprzednią wersję oznaczoną literą B. Opel Vectra C oferował bogate wyposażenie, w tym różne systemy multimedialne i radiowe. W tym artykule przedstawimy instrukcję obsługi radia w samochodzie Opel Vectra C.


Rodzaje radia w Opel Vectra C
W zależności od roku produkcji i wersji wyposażenia, Opel Vectra C mógł być wyposażony w jeden z następujących typów radia:


Download Zip: https://vittuv.com/2w3Evt  • RCD 200 - podstawowe radio z CD i MP3, obsługujące 4 głośniki;  • CDR 2005 - radio z CD i MP3, obsługujące 6 głośników i możliwość podłączenia zmieniarki CD;  • CD 30 - radio z CD i MP3, obsługujące 6 głośników i możliwość podłączenia zmieniarki CD oraz systemu nawigacji;  • CD 30 MP3 - radio z CD i MP3, obsługujące 6 głośników i możliwość podłączenia zmieniarki CD oraz systemu nawigacji, z dodatkowym wyświetlaczem graficznym;  • CD 70 Navi - radio z CD i MP3, obsługujące 6 głośników i możliwość podłączenia zmieniarki CD oraz systemu nawigacji, z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem LCD;  • DVD 90 Navi - radio z DVD i MP3, obsługujące 6 głośników i możliwość podłączenia zmieniarki CD oraz systemu nawigacji, z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem LCD i funkcją odtwarzania filmów.
Instrukcja obsługi radia RCD 200
RCD 200 jest najprostszym radiem dostępnym w Opel Vectra C. Posiada następujące elementy sterujące:NumerFunkcja


1Przycisk włączania/wyłączania radia i regulacji głośności;


2Przycisk wyboru źródła dźwięku (RADIO lub CD);


3Przycisk wyboru zakresu fal radiowych (FM1, FM2 lub AM);


4Przycisk zapamiętywania stacji radiowych (1-6);


5Przycisk automatycznego wyszukiwania stacji radiowych (AS);


6Przycisk ręcznego wyszukiwania stacji radiowych (>);


7Gniazdo na płytę CD;


8Przycisk wysuwania płyty CD (EJECT);


9Przycisk odtwarzania/pauzy płyty CD (PLAY/PAUSE);


10Przycisk przewijania płyty CD (>);


11Przycisk wyboru utworu na płycie CD (>);


12Przycisk wyświetlania informacji o stacji radiowej lub utworze na płycie CD (DISP);


13Przycisk włączania/wyłączania funkcji RDS (RDS);


14Przycisk włączania/wyłączania funkcji TA (informacje o ruchu drogowym) (TA);


15Przycisk włączania/wyłączania funkcji AF (alternatywne częstotliwości) (AF);


16Przycisk włączania/wyłączania funkcji PTY (typ programu) (PTY);


17Przycisk włączania/wyłączania funkcji TP (programy z informacjami o ruchu drogowym) (TP);


18Wyświetlacz LCD;Aby włączyć radio, należy nacisnąć przycisk 1. Aby wyłączyć radio, należy przytrzymać przycisk 1 przez około 2 sekundy. Aby zmienić głośność, należy obracać przycisk 1 w lewo lub w prawo.


Aby wybrać źródło dźwięku, należy nacisnąć przycisk 2. Można przełączać się między trybami RADIO i CD. Jeśli nie ma płyty CD w gnieździe 7, tryb CD nie będzie dostępny.


Aby wybrać zakres fal radiowych, należy nacisnąć przycisk 3. Można przełączać się między trybami FM1, FM2 i AM. Tryb FM1 i FM2 umożliwia zapamiętanie po 6 stacji radiowych, a tryb AM umożliwia zapamiętanie 12 stacji radiowych.


Aby zapamiętać stację radiową, należy nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków 4 od 1 do 6. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat "MEM". Aby wybrać zapamiętaną stację radiową, należy nacisnąć odpowiedni przycisk 4 od 1 do 6.


Aby automatycznie wyszukać stację radiową, należy nacisnąć przycisk 5. Radio będzie skanować dostępne stacje radiowe i zatrzyma się na pierwszej znalezionej. Aby kontynuować skanowanie, należy ponownie nacisnąć przycisk 5.


Aby ręcznie wyszukać stację radiową, należy nacisnąć przycisk 6 w lewo lub w prawo. Radio będzie zmieniać częstotliwość o krok w lewo lub w prawo. Aby szybko zmieniać częstotliwość, należy przytrzymać przycisk 6 w lewo lub w prawo.


Aby włożyć płytę CD do radia, należy wsunąć ją do gniazda 7. Radio automatycznie rozpozna płytę CD i rozpocznie jej odtwarzanie. Aby wyjąć płytę CD z radia, należy nacis Aby wysunąć płytę CD z radia, należy nacisnąć przycisk 8. Radio automatycznie zatrzyma odtwarzanie płyty CD i wysunie ją z gniazda 7. Aby odtwarzać lub pauzować płytę CD, należy nacisnąć przycisk 9. Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol PLAY lub PAUSE, w zależności od stanu odtwarzania. Aby przewijać płytę CD, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 10 w lewo lub w prawo. Radio będzie przewijać utwór do tyłu lub do przodu. Aby zatrzymać przewijanie, należy puścić przycisk 10. Aby wybrać utwór na płycie CD, należy nacisnąć przycisk 11 w lewo lub w prawo. Radio będzie przechodzić do poprzedniego lub następnego utworu na płycie CD. Aby wyświetlić informacje o stacji radiowej lub utworze na płycie CD, należy nacisnąć przycisk 12. Radio będzie pokazywać na wyświetlaczu LCD nazwę stacji radiowej, częstotliwość, typ programu, tytuł utworu, nazwę wykonawcy, czas trwania i numer utworu. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję RDS (Radio Data System), należy nacisnąć przycisk 13. Funkcja RDS umożliwia odbiór dodatkowych informacji nadawanych przez stacje radiowe, takich jak nazwa stacji, typ programu, informacje o ruchu drogowym i inne. Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol RDS, jeśli funkcja jest włączona i stacja radiowa nadaje sygnał RDS. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję TA (Traffic Announcement), należy nacisnąć przycisk 14. Funkcja TA umożliwia automatyczne przełączanie się na stację radiową nadającą informacje o ruchu drogowym, jeśli takie są dostępne. Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol TA, jeśli funkcja jest włączona i stacja radiowa nadaje informacje o ruchu drogowym. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję AF (Alternative Frequencies), należy nacisnąć przycisk 15. Funkcja AF umożliwia automatyczne przełączanie się na inną częstotliwość tej samej stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby lub zakłócony. Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol AF, jeśli funkcja jest włączona i stacja radiowa nadaje alternatywne częstotliwości. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję PTY (Program Type), należy nacisnąć przycisk 16. Funkcja PTY umożliwia wyszukiwanie stacji radiowych według typu programu, takiego jak muzyka, sport, wiadomości i inne. Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol PTY, jeśli funkcja jest włączona i stacja radiowa nadaje typ programu. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję TP (Traffic Program), należy nacisnąć przycisk 17. Funkcja TP umożliwia wyszukiwanie stacji radiowych nadających informacje o ruchu drogowym. Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol TP, jeśli funkcja jest włączona i stacja radiowa nadaje informacje o ruchu drogowym. To jest koniec instrukcji obsługi radia RCD 200. W następnej części artykułu przedstawimy instrukcję obsługi radia CDR 2005. Instrukcja obsługi radia CDR 2005
CDR 2005 jest radiem z CD i MP3, dostępnym w Opel Vectra C. Posiada następujące elementy sterujące:


NumerFunkcja


1Przycisk włączania/wyłączania radia i regulacji głośności;


2Przycisk wyboru źródła dźwięku (RADIO, CD lub CDC);


3Przycisk wyboru zakresu fal radiowych (FM1, FM2, FM-AST lub AM);


4Przycisk zapamiętywania stacji radiowych (1-6);


5Przycisk automatycznego wyszukiwania stacji radiowych (AS);


6Przycisk ręcznego wyszukiwania stacji radiowych (>);


7Gniazdo na płytę CD;


8Przycisk wysuwania płyty CD (EJECT);


9Przycisk odtwarzania/pauzy płyty CD (PLAY/PAUSE);


10Przycisk przewijania płyty CD (>);


11Przycisk wyboru utworu na płycie CD (>);


12Przycisk wyświetlania informacji o stacji radiowej lub utworze na płycie CD (DISP);


13Przycisk włączania/wyłączania funkcji RDS (RDS);


14Przycisk włączania/wyłączania funkcji TA (informacje o ruchu drogowym) (TA);


15Przycisk włączania/wyłączania funkcji AF (alternatywne częstotliwości) (AF);


16Przycisk włączania/wyłączania funkcji PTY (typ programu) (PTY);


17Gniazdo na zmieniarkę CD;


18Gniazdo na system nawigacji;


<


19


Wyświetlacz LCD;Aby włączyć radio, należy nacisnąć przycisk 1. Aby wyłączyć radio, należy przytrzymać przycisk 1 przez około 2 sekundy. Aby zmienić głośność, należy obracać przycisk 1 w lewo lub w prawo.


Aby wybrać źródło dźwięku, należy nacisnąć przycisk 2. Można przełączać się między trybami RADIO, CD i CDC. Tryb RADIO umożliwia odbiór stacji radiowych, tryb CD umożliwia odtwarzanie płyty CD znajdującej się w gnieździe 7, a tryb CDC umożliwia


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page